En svag punkt!

Så här illa kan det bli. En tjock list är klistrad längs hela vindruteramens överkant. Det börjar med en glipa i mitten vid pilen på bilden här nedan. På bilen här ovan så det i slutstadiet och ett balkbyte är absolut nödvändigt och det snart. Om du trycker hårt så märker du att den är mjuk. Balken går att byta genom att lossa yttertaket, men det är besvärligt eftersom taket är limmat mot balken. Ofta behöver man rostlaga spetsarna på längsgående sufflettramen där frambalken sitter fast.

Denna bils frambalk ser ut att vara OK. Men själva sadelmakerijobbet är inte perfekt gjort, taket är lite småknöligt. En perfekt sufflett är mjuk och rund och definitivt inte platt mittpå som denna. Det är alltså viktigt att stoppningen bättras på eller byts ut vid byte av yttertak. Notera att detta med frambalk endast gäller t o m årsmodell 1972, konstruktionen ändrades från 1973 och dessa problem är då eliminerade.

Tillbaks till Köpguiden! | Tillbaks till fällor och fel

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 |Mina bilar
Nytt | VW-broschyrer | Information | Innehåll | e-mail | Mer!