Suffletten!

Här är en detaljerad bild på sufflettkonstruktionen. Denna bild är från en 50-tals verkstadsmanual . Även de senare bilarna har en i princip likadan konstruktion.

Tillbaks till: Köpguiden! | Sufflettrenovering, nedmontering | Sufflettrenovering, verktyg

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 |Mina bilar
Nytt | VW-broschyrer | Information | Innehåll | e-mail | Mer!