Den stora köpguiden
del 7
Priser och sammanfattning

Priser
Prisskillnader på olika årsmodeller finns men skicket har större betydelse.
50-talare är alltid mer eftersökta och därför dyrare. Samma gäller för de modeller som inte sålts i Sverige (1975-79).
bland de nyare (68-74) så är 1302 populärare än 1500 och 1303 populärare än 1302. Därför brukar det skilja några tusen på jämförbara bilar.
Låt dock skicket avgöra mer än årsmodellen! Och kom ihåg att det är mycket dyrare att renovera en bil än att köpa en som är iordninggjord och helt körklar.

Nej!
Jag vägrar att värdera bilar, oavsett om du är köpare eller säljare

 

Sammanfattning

Bli nu inte avskräckt!
Om du följer dessa råd så är chansen mycket stor att du får en bil som skänker dig mycket nöje.
Lycka till! Det är roligt att köra VW-Cab!

Kaross och rost | Sufflett | Krom och gummilister | Privatimporterat | Finns allt med?
Chassie, mekanik, trimmat och ombyggt | Priser och sammanfattning

Tillbaks till Cabnyckeln

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 |Mina bilar
Nytt | VW-broschyrer | Information | Innehåll | e-mail | Mer!