1 Januari 1996 gick Svenska VW-Cab Klubben samman med Svenska Volkswagenveteranerna under deras namn. Därmed upphörde traditionen av särkilda träffar enbart för VW-Cab, dock efter 20 år i träda:

Den 15 augusti 2015 återuppstod VW-Cab Klubben!
Öppen för alla som vill vara med avsett modell och år av VW-cab. Finns på Facebook

SVWV är också medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och kan därför erbjuda MHRF:s utmärkta försäkringar.

Beställ alla 30 nr av
Cabnews på CD!

Endast 100 kr!

Svenska VW-Cab Klubbens historia i korthet:

Bildades 1976 av Dennis Sockander och mig, Dennis blev ordförande.
Fram till början av 80-talet ökade medlemsantalet till ca 300, Vi blev medlemmar i MHRF och hade många stora träffar med 30-40 deltagande Cabbar. Mot slutet av 80-talet stagnerade verksamheten och jag tog över ordförandeklubban (tidigare hade jag under olika perioder varit kassör och sekreterare).
Det växande VW-intresset med många nya VW-klubbar med lokal verksamhet och alla stora VW-träffar konkurrerade hårt om medlemmarnas intresse. Samtidigt kunde vi inte förnya oss (samma gamla styrelsemedlemmar år ut och år in). Medlemmarna behöll vi men nästan inga kom på våra träffar.
1995 ställde jag saken på sin spets och avgick som ordförande. Ingen ville ställa upp som ordförande och årsmötet slutade med att alla i styrelsen avgick och vi beslöt att gå samman med SVWV.
Nostalgikick!
Du kan få alla nummer av vår tidning Cabnews på CD. Kostar endast 100 kr vid förskottbetalning.

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 | Mina bilar
Nytt | VW-broschyrer | Information | Innehåll | e-mail | Mer!