Souvenirer / Souveniers

     
     

Somliga är gratis eller snarare "på köpet". En del betalar man dyrt för. Oavsett detta så skapar de ett mervärde av resan.
.
.
Some are "free", others you have to pay a lot for. But anyway they make a surplus value to a journey.
Tillbaka | Back

Autostadt | VW Museum | Slottet/Castle Wolfsburg - stadsmuseet/City museum | Souvenirer/souvenirs | Res- och hotellinfo/Hotelinfo