Denna huv visar VW produktionen. Nästan längst ner 1 million strecket 1955 I mitten världsrekordstrecket 15 007 034 st.Överst 20 och 21 miljonerstrecken 1980 resp. 91. Blir det något 22 miljonersstreck? tveksamt, för numera byggs det bara några tiotusen om året. This bonnet displays the production figures. Almost at the bottom 1 million. In the middle the worldrecordline: 15 007 034 cars. At the top the 20 an 21 million lines from 1980 and 1991. Will there be a 22 million line? doubt it, because today the production is only a few ten thousands a year.