På museet hänger två av dem. Denna visar alla reglage. Fanns det någon förklarande text på separat tavla? Eller finns den på baksidan?
.
.
The museum has two of them. This shows all the controls. Should there not be an explanatory text? was it on a separate chart, or is it at the back?