1938 gjordes det nio planscher som förklarade bilens olika tekniska finesser. Här värmesystemet.
.
.

In 1938 nine wall charts was published describing all the technicalities of the car. Here the heating.