Hitler och Ferdinand Porsche diskuterar en modell över den blivande VW fabriken 1938
.
.
.
Hitler and Ferdinand Porsche discusses over a model of the coming factory, probably in 1938.