En av de infotavlor som beskrev förhållandena före och under kriget. Tyvärr är den mesta texten enbart på tyska. Den stora bilden är från någon samling i fabriken.
.
One of the information boards that described how it was before and during the war. Most of the text is in german only. The big photo is from some gathering in the factory during the war.