Några av de baracker som tvångsarbetarna bodde i under kriget. Franska och holländska arbetare var tydligen inte inlåsta, de kunde t o m få permission. De från öster levde under betydligt sämre förhållanden. Some of the barracks that housed the forced labourers. Those from France and The Netherlands was not locked in and could even get leave. Those from eastern Europe lived under much worse conditions.