Fabrikens kraftverk 1940. Dessa bilder är tagna genom glas och med mycket lite ljus, så därför är vissa lite suddiga 3/4 delar av fabriken förstördes 44-45, men kraftverket klarade sig. Tydligen byggdes skorstenarna efter kriget. The factory power plant 1940. These pics are taken trough glass and with very little light, so some of them are a little blurred. 3/4 of the factory was ruined during the war, but the very vital power plant made it. The chimneys obviously was built after the war.