Slottet Wolfsburg som gett staden dess namn.
.
.
.
.

The castle Wolfsburg, who gave the city it´s name.