Slottet och Stadsmuseet

The Castle and City Museum

Vi bodde i Alt Wolfsburg ett par hundra meter från Slottet Wolfsburg och knappt 15 min promenad från entrén till Autostadt och VW fabriken. Bredvid slottet finns stadsmuseet som har en hel del dokumentation om den period av VWs historia som VW vill glömma. Dessutom har de en hel del mycket unik VW regalia. Missa inte detta vid ett besök! We stayed in Alt Wolfsburg a couple of hundred meters from The Castle Wolfsburg and 15 minutes walk to the factory and Autostadt. The City museum is just by the castle. There you can find a lot of documentation about the period of VW´s history that they want to forget about. And they have a large collection of VW related things. Do not miss this at a visit!

Tillbaka | Back

Autostadt | VW Museum | Slottet/Castle Wolfsburg - stadsmuseet/City museum | Souvenirer/souvenirs | Res- och hotellinfo/Hotelinfo