Museet ligger på Dieselstrasse 35 i en relativt oansenlig byggnad. Nyligen renoverat och mycket fräscht.
Öppet alla dagar 10-17, dock ej mellan jul och nyår.
Mycket att titta på, så sätt av några timmar för besöket.
Här följer några smakprov, mina 120 bilder täcker långtifrån allt.
Kolla också museets egen websida

Classic Parts Center, som säljer äldre VW-delar har nu flyttat till Theodor Heuss Strasse 28B, öppet 09.00-12.30, 13.00-17.00 måndag-fredag.
Mailadress: classicparts@t-online.de
Webb: http://www.vw-classicparts.de
Adress:
Volkswagen-Audi Classic Parts Center
Theodor-Heuss-Strasse 28b
DE-38436 Wolfsburg / TYSKLAND
Tel. +49 - 53 61 - 30 85 77 - 0
Fax. +49 - 53 61 - 30 85 77 - 7

The Museum is located at Dieselstrasse 35 in a fairly insignificant looking building. The inside is newly done up and very nice. Open everyday 10-17, except between Christmas and New Year.
There is a lot to look at, it takes at least 3-4 hours if you want to see everything thoroughly. My 120 photos does not cover everything.
Check the museums own webpage

Classic Parts Center that sells NOS VW parts have now moved to Theodor Heuss Strasse 28B. Open 09.30-12.30, 13.00-17.00 weekdays.
Mail: classicparts@t-online.de
Webb: http://www.vw-classicparts.de
Address:
Volkswagen-Audi Classic Parts Center
Theodor-Heuss-Strasse 28b
DE-38436 Wolfsburg / GERMANY
Tel. +49 - 53 61 - 30 85 77 - 0
Fax. +49 - 53 61 - 30 85 77 - 7


1

2

3

4

5

Tillbaka | Back

Autostadt | VW Museum | Slottet/Castle Wolfsburg - stadsmuseet/City museum | Souvenirer/souvenirs | Res- och hotellinfo/Hotelinfo