VW K 70 1970

VW K 70 med
     bagage

Original reklamfoto från förmodligen 1970. Nog är det lite imponerande att allt detta går in.

Fler trevliga K 70 bilder:
K 70 K 70 igen K 70 o
         flyg K 70 bagage

K
          70 genom
Genomskärning

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 | Mina bilar
Nytt | VW-broschyrer | Information | Innehåll | e-mail | In English please! | Mer
!