Som synes så var bilen väl nedsjunken i jorden

Väl uppgrävd så såg det ut så här, det fanns faktiskt lite kvar av botten på bilen.

 Men efter några år så...

Tillbaks till Hebmüller historik

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 | Mina bilar
Nytt | VW-broschyrer | Information | Innehåll | e-mail | In English please! | Mer!