Det är svårt att på ett rättvisande sätt exemplifiera innehållet. Här är dock några sidor:


Nr 5 1980. Vanligaste inslaget i tidningen var reportage från träffar.


Nr 10 1982. Ägnades enbart åt Cab-broschyer 1949-62. Nr 12 innehöll broschyrer 63-79


Nr 13 1983. Diverse tips var alltid populära.


Nr 22 1989. Ett av många reportage om lyckan och vedermödorna kring cabägandet.


Nr 29 1994. Vi hann med att berätta om i stort sett alla förekommande varianter av VW-Cab.


Nr 32 1995, sista tidningen, med många härliga bilder från träffarna!

Tillbaka | Info och beställning | Mer om Cabklubben

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 | VW Marknaden
Nytt | VW-broschyrer | Mina bilar | Information | Innehåll | e-mail | Mer!