scirocco/scirocco08.jpg

Även bagagrummet har klarat sig hyfsat, trots att damen fraktat sina golfklubbor där.
Original, komplett verktygssats, domkraften sitter där också. Jo den inte särskilt välskurna
mattan ligger direkt på plåten, inget lock eller så över reservhjulsbaljan. Så simpelt gjorde VW då.
Håll i dig, nu kommer sista bilden...

Even the luggage compartment is in fairly good condition. The lady put her golfbag there so there
are some scrtaches. All original tools are there in the original plastic bag. The floormat
was no better, no lid over the sparewheel and badly cut. It looks a bit cheap, but then VW´s
economy was bad, very bad in those days. Now... the last picture...

Tillbaka/Back | Fram/Forward
Index | English index