scirocco/scirocco04.jpg

Hur många Scirocco och även Golf från mitten av 70-talet är orostade här?
Tyvärr så har även denna bil fått lite angrepp i skärminfästningarna lite längre fram.
Så det blir att ta av skärmarna för att fixa detta.
Du kanske undrar vad plåten med hålet är till för? På luckan sitter en krok, som skymtar
i överkant på bild. Vid frontalkrock skall kroken haka i och hindra att huven reser sig i bakkant.
Detta för att den skall vecka sig rätt och bidra till krocksäkerheten. Det känns väl tryggt!

How many Scirocco and Golf from mid seventies are rustfree here? Unfortunately the
inner wing is a little rusty a bit longer forward, so I must remove the wings ti fix this.
The little metalpiece with a hole in is there to improve the collision safety. A hook on the
hood (you can see the tip of it at the top of the picture) should hook in the hole to make the
hood fold properly on a front impact.

Tillbaka/Back | Fram/Forward
Index | English index