412:a och K70

Franz Leber bor utanför Wien i Österrike och äger två fina VW. En 412LE 1973 och en K70 från 1972. Båda ser ut att vara i utställningsskick!

Tillbaks till Galleri Fyra!

Hem | Nyckeln till VW Cab | VW 411/412 | Hebmüller | VW K 70 | VW Marknaden
Nytt | VW-broschyrer | Mina bilar | Information | Innehåll | e-mail | In English please! | Mer!